دانستنی

مفهوم چاپ

چاپ هنری است که به وسیله آن طرح یا نقش بر روی فرم حامل انتقال داده می شود و بر روی...

ادامه مطلب →

چاپ افست چیست؟

چاپ افست یا همسطح از تقابل و تضاد آب و چربى حادث مى شود. وجود این دو عامل شکل گیرى...

ادامه مطلب →

چاپ جوهر افشان چیست ؟

کاربرد پرینترهای جوهر افشان در کجاست؟ اجزای تشکیل دهنده پرینتر جوهر افشان را...

ادامه مطلب →